Wild Horses, Adsila & Akano
2021
Öl auf Leinwand / Oil on canvas
70 x 70 cm
Preis / Price: 1.800,– €

Wild Horses, Ageni & Halona
2021
Öl auf Leinwand / Oil on canvas
100 x 130 cm
Preis / Price: 4.200,– €

Wild Horses, Chepi
2021
Öl auf Leinwand / Oil on canvas
70 x 70 cm
Preis / Price: 1.400,– €

Wild Horses, Drinking Water
2021
Öl auf Leinwand / Oil on canvas
80 x 140 cm
Preis / Price: 3.900,– €

Wild Horses, Lomasi (Schöne Blume)
2021
Öl auf Leinwand / Oil on canvas
150 x 100 cm
Preis / Price: 5.200,– €

Areal views, I eagle
2016
Öl auf Leinwand / Oil on canvas
110 x 180 cm
Preis / Price 6.800,– €

Apes, Puppy love
2016
Öl auf Leinwand / Oil on canvas
150 x 110 cm
Preis / Price 5.500,– €

Apes, Jerry X
2015
Öl auf Leinwand / Oil on canvas
150 x 110 cm
Preis / Price 4.800,– €

Li􀆩 le elephants, Li􀆩 le pink elephant
2017
Öl auf Leinwand / Oil on canvas
60 x 60 cm
Preis / Price 700,– €

Li􀆩 le elephants, Li􀆩 le siver elephant
2017
Öl auf Leinwand / Oil on canvas
60 x 60 cm
Preis / Price 700,– €